Het ei van Columbus

België bevindt zich in een momentum inzake transitie naar een hernieuwbaar energiesysteem. We evolueren van een stabiele en voorspelbare situatie naar een meer volatiel kader met hernieuwbare bronnen. Die zijn minder voorspelbaar, en dus zorgt elke windmolen of elk zonnepaneel voor een toenemend risico op onbalans in het elektriciteitsnet. Let wel, de toekomst zal duurzaam zijn. Dat staat vast. Maar de toekomst is nog ver weg, en in tussentijd wil iedereen wel graag 24/7 genieten van energie. Liefst ook nog betaalbaar als het kan.

Het federaal planbureau maakte de berekening. Om in 2050 te voorzien in 100% hernieuwbare bronnen, moet er +/- 400 miljard geïnvesteerd worden. Dat is grofweg 1000 euro per Belgische inwoner gedurende de komende 37 jaar. Dat is heel wat.

En er is meer. Tot 2050 hebben we nog zo’n miljard seconden van stroom te voorzien. Op een betrouwbare manier. Dat betekent dat we elk van die seconden ons net in balans moeten houden. Eind vorig jaar was er minder dan een seconde een onderbreking in een Brusselse hoogspanningskabine. De gevolgen waren doorheen het hele land voelbaar…

Het mag gezegd. Staatssecretaris voor energie Wathelet heeft het energiethema op tafel gelegd. Met prioriteit. Zijn plan maakt werk van de energiebevoorrading in ons land op korte en lange termijn. De aanbesteding die op 15 januari gepubliceerd werd is daar een voorbeeld van.

Vraag is hoe die aanbesteding verder concreet gemaakt zal worden. Essent heeft een voorstel, waarmee de bevoorrading in België op een betaalbare, betrouwbare én duurzame manier verzekerd kan worden. Op 3 km van de grens staat een gloednieuwe (2012) gasgestookte centrale met het hoogst mogelijke rendement (59%). Door het leggen van een kabel, kunnen we (een deel van) deze centrale exclusief beschikbaar maken voor het Belgische net. Zo dragen we niet alleen bij tot de energiebevoorrading van ons land. We nemen onze verantwoordelijkheid in de transitie naar een meer duurzame elektriciteitsvoorziening waarbij de betrouwbaarheid en betaalbaarheid gewaarborgd blijven.

Waarom zouden we honderden miljoenen uitgeven aan nieuwe centrales, terwijl er op 3 km over de grens een gloednieuwe centrale staat te wachten om ons probleem op te lossen?

‘Het ei van Columbus’, stelde iemand waar we het project bij toetsten.
Hopelijk zien de betrokken partijen dit voorstel op een even positieve manier. Zo kunnen we ons allemaal focussen op de toekomst van ons energiesysteem, en tegelijkertijd zorgeloos genieten van energie 24/7. Betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam.

Frank Brichau
Frank Brichau is elektrotechnisch burgerlijk ingenieur en doctor in de toegepaste ingenieurswetenschappen. Hij startte zijn carrière in 1993 bij Shell Belgium, maar in mei 2011 maakte hij de overstap naar essent.be, waar hij CEO werd. Sinds 1 januari 2017 is Frank Chief Commercial Officer (CCO) Essent voor België en Nederland en Country Chair innogy voor België.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *