Over de (on)zekerheden van onze bevoorradingszekerheid.

De energievoorziening van ons land haalt weer voor even de voorpagina’s. Deze keer niet omwille van de stijgende kosten voor groenestroomcertificaten, in moeilijkheden verkerende groene producenten of omstreden vergunningen voor windmolens of hoogspanningslijnen. Neen, het opnieuw stilleggen van reactoren in Doel en Tihange verlegt de ...

Lees verder

Het ei van Columbus

België bevindt zich in een momentum inzake transitie naar een hernieuwbaar energiesysteem. We evolueren van een stabiele en voorspelbare situatie naar een meer volatiel kader met hernieuwbare bronnen. Die zijn minder voorspelbaar, en dus zorgt elke windmolen of elk zonnepaneel voor een toenemend risico op ...

Lees verder

Beste Wensen voor 2014

2013 ligt intussen achter ons: het jaar waar C-Power, het grootste windmolenpark voor de Belgische Kust in bedrijf ging, waar de door micro-scheurtjes geteisterde kerncentrales in Doel en Tihange terug opstartten, waar staatssecretaris Wathelet met zijn bevoorradingszekerheidsplan kwam, waar de prijzenslag voortduurde bij de consument ...

Lees verder

De consument wint, de leverancier strijdt voort

Als CEO van de vijfde energiespeler in België ben ik blij met de ondertekening van het consumentenakkoord.  Alweer is een goede stap gezet in het verder vrijmaken van de leveranciersmarkt in België en de bescherming van de consument. Een mooie gelegenheid om de 150 gemotiveerde ...

Lees verder

De magie van energie

Elke dag ijvert iedereen bij essent.be ervoor om onze energie betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam tot bij onze klanten te brengen. Deze blog maakt duidelijk dat dat geen eenvoudige opdracht is, want de markt is complex en de uitdaging groot. Daardoor verliezen we wel eens uit ...

Lees verder

Hoe betaalbaar en betrouwbaar is groene energie?

Historische energiespelers worden vaak met de ecologische vinger gewezen omdat zij nog steeds traditionele energiebronnen zoals kernenergie en steenkool gebruiken. “Groene” leveranciers geven graag de indruk dat ze groene stroom 24/7 leveren aan een betaalbare prijs. Dit is niet realistisch en kan tot op vandaag ...

Lees verder

Essent.be ijvert voor bevoorradingszekerheid aan de laagst mogelijke kost

De Ministerraad heeft tijdens het begin van de zomervakantie het plan Wathelet, dat ervoor moet zorgen dat de elektriciteitsvoorziening van België de komende jaren verzekerd blijft,  goedgekeurd. Essent.be is blij dat het plan Wathelet, waarover sinds een jaar werd gediscussieerd, goedgekeurd is. Met het plan ...

Lees verder

Charter voor de goede praktijk van prijsvergelijkers

Voor alle duidelijkheid: essent.be heeft de appendix bij het Charter voor de goede praktijk van prijsvergelijkers ook ondertekend, omdat wij vinden dat het hoort om iedere stap, die de Belgische energiemarkt meer competitief maakt, te ondersteunen. En dit was zo een stap(je)… Kunnen ook wij ...

Lees verder

Energie 24/7, winter en zomer beschikbaar voor de klant

De elektrische bevoorradingszekerheid van België beroert de Wetstraat en ver daarbuiten. Elektriciteit doet onze moderne samenleving draaien, letterlijk en figuurlijk, en het is dus van belang dat iedereen op elk moment van de dag toegang kan hebben tot zijn energie. Dit betekent dat er continu ...

Lees verder

Er is dringend nood aan een energiebeleid op Europees niveau

Vandaag worden beslissingen over energie nog steeds genomen op nationaal niveau. Het beleid in België wordt nog altijd uitgestippeld zonder echt stil te staan bij de impact die het heeft op de rest van Europa en vice versa. Het plan-Wathelet, dat deze week waarschijnlijk door ...

Lees verder